วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเบญจมิตรครู "ม่อนเคียงฟ้าเกมส์" ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่